ادیت تکست (EditText) در برنامه نویسی اندروید

ادیت تکست (EditText) چهار چوبی را برای دریافت ورودی های رشته ای و همچنین ویرایش یک TextView ایجاد می کند. این ویجت یک زیر کلاس از EditText است، که یک ویرایشگر متنی را با قابلیت […]