نمایش متن تایپ شده در EditText در TextView ,برنامه نویسی اندروید

فرض کنید نوشته ای داخل ادیت تکست(ٍEditText) تایپ کرده اید, برای نمایش این متن در تکست ویو(TextView),به شکل زیر عمل می کنیم.