استایل نمایش (styles),در برنامه نویسی اندروید

برای ساختن یه استایل، فایل styles.xml (زیر شاخه res⇒values) رو باز کنید. قسمت متنی رو از روی زبانه‌ی پایین انتخاب کنید. در کدهای زیر شما محتویات فایل styles.xml در محیط اندروید استودیو را می بینید, […]

نمایش عکس موجود در حافظه گوشی(sdcard), در ImageView

برای نمایش عکس موجود در حافظه گوشی,در یک ImageView از کد زیر استفاده میکنیم.

  یا اگر بخواهیم قبل از خواندن عکس چک کند که آیا آن عکس در حافظه گوشی(sdcard) موجود است یا […]

نمایش عکس در یک activity ، در برنامه نویسی اندروید

  برای نمایش عکس در برنامه اندروید نیاز به عنصر Image View داریم.

دقت کنید نام عکسی که در پوشه drawable از پروژه اندروید قرار میدهید نمیتواند دارای حروف بزرگ باشد. شما فقط مجازید […]

Toast و نمایش پیغام، در برنامه نویسی اندروید

توسط دستور Toast.makeText میتونیم یک تُست بسازیم که این دستور شامل پارامترهای Contex،Charsequence text و int duration میباشد،به کد زیر دقت کنید:

برای Contex توسط getApplicationContex کانتکس جاری اپلکیشن رو دریافت میکنیم. برای Charsequence […]

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید: با استفاده از کد زیر میتوان محتوی یک رشته را چک کرد. مثلا فرض کنید متغیری از نوع رشته() داریم با نام […]

انواع متغیرها(Variable) و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در برنامه نویسی اندروید

در واقع متغیرها عناصری در زبان های برنامه نویسی می باشند که می توانند داده ها را در خود ذخیره سازند ۰داده در یک متغیر این قابلیت را دارا است که در هر زمانی توسط برنامه […]

به دست آوردن Context (برای یک Activity یا برای Application)، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در اکتیویتی به دست آوریم :

  همچنین با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در فراگمنت […]

حذف بخش عنوان (title bar یا action bar) در activity ، در برنامه نویسی اندروید

چگونه می توان بخش عنوان (title bar یا action bar) در یک activity را حذف نمود؟ برای این منظور، دو انتخاب داریم، یا تعیین کنیم که همه activity ها در برنامه اندروید، بدون بخش عنوان […]