به دست آوردن Context (برای یک Activity یا برای Application)، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در اکتیویتی به دست آوریم :

 

همچنین با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در فراگمنت به دست آوریم :

همچنین اگر بخواهیم Context مربوط به یک Activity را به دست آوریم، باید در میان کدهای آن Activity ، کد زیر را بنویسیم :

و یا با روش زیر Context مربوط به یک Fragment را به دست می آوریم:

به عنوان مثال به نمایش toast در یک اکتیویتی و فراگمنت توجه کنید.

۱_نمایش toast در اکتیویتی:

۲_نمایش toast در فراگمنت:

نکته
دقت شود که اگر یک کلاس (class) جدید تعریف کنیم و در آن به Context نیاز داشته باشیم، آنگاه باید Context را به آن ارسال نماییم (یعنی Context مربوط به Activity). مثلا فرض کنید که بخواهیم یک کلاس (class) با نام MyClass بسازیم که از گسترش Application ساخته شود و هنگام ارجاع به آن در یک Activity ، بخواهیم Context مربوط به Activity را به آن ارسال کنیم، بنابراین باید ساختار آن کلاس (class) را به صورت کدهای زیر بنویسیم :

اکنون برای ارسال Context مربوط به Activity ، به کلاس MyClass ، باید در میان کدهای Activity ، کدهای زیر را بنویسیم :

همان طور که مشاهده می کنید، از کلاس MyClass ، یک شیء (object) با نام myClass ساخته ایم و هنگام این فرآیند، Context مربوط به Activity را به کلاس ارسال کرده ایم (کلمه this به Context مربوط به Activity اشاره می کند).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code