چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید:

با استفاده از کد زیر میتوان محتوی یک رشته را چک کرد.

مثلا فرض کنید متغیری از نوع رشته() داریم با نام myStringکه دارای محتوی زیر است.

String myString= “www.oration.ir”;

اکنون میخواهیم به دو روش محتوی myString را بررسی کنیم.

if(myString.equals(“WWW.ORITION.IR”)){
System.out.println(“Ok”);
}elseSystem.out.println(“No”);

Output:No

 

چنانچه محتوی myString را مانند کدهای بالا با دستور equals بررسی کنیم در خروجی Output:No خواهیم داشت.

اما چنانچه از دستور equalsIgnoreCase استفاده کنیم.در خروجی مقدار Output:Ok را خواهیم داشت

if(myString.equalsIgnoreCase(“WWW.ORITION.IR”)){
System.out.println(“Ok”);
}elseSystem.out.println(“No”);Output:Ok
نتیجه
۱-دستور  equals به بزرگی و کوچکی حروف حساس است

۲-دستور equalsIgnoreCase  هنگام بررسی محتوی رشته را فقط از نظر متن محتوی بررسی میکند و هیچ حساسیتی نسبت به اندازه حروف محتوی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code