گرفتن قسمتی از یک متن که پس از یک کاراکتر مشخص قرار دارد

گاهی مواقع نیاز داریم تا قسمتی از یک متن را در متغیر دیگری ذخیره کنیم این کار با استفاده از وجود یک نشانه مثلا یک کاراکتر مشخص در متن انجام میدهیم و سپس عملیات لازم […]

تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن font را در پوشه assets از پروژه اندروید، […]

تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، به روشهای مختلفی می توان عمل کرد که آنها را در ادامه شرح می دهیم. ساده ترین راه: برای تعیین اندازه فونت متن در TextView ، […]

ارجاع به id یک TextView ، با تعریف رشته (string)، در برنامه نویسی اندروید

معمولا به id یک TextView به صورت زیر ارجاع داده می شود : TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.myTextView); که در آن، myTextView ، همان id تعریف شده برای TextView می باشد. اما گاهی نیاز داریم […]