گرفتن قسمتی از یک متن که پس از یک کاراکتر مشخص قرار دارد

گاهی مواقع نیاز داریم تا قسمتی از یک متن را در متغیر دیگری ذخیره کنیم و سپس عملیات لازم را بر روی آن انجام دهیم. در مثال زیر میخواهیم نوع فایل را از روی  لینک دانلود آن تشخیص دهیم. String

تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن فونت را در پوشه assets از پروژه اندروید، کپی کنیم. مثلا فرض کنید

تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، به روشهای مختلفی می توان عمل کرد که آنها را در ادامه شرح می دهیم. ساده ترین راه: برای تعیین اندازه فونت متن در TextView ، باید درون فایل xml ای

ارجاع به id یک TextView ، با تعریف رشته (string)، در برنامه نویسی اندروید

معمولا به id یک TextView به صورت زیر ارجاع داده می شود : TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.myTextView); که در آن، myTextView ، همان id تعریف شده برای TextView می باشد. اما گاهی نیاز داریم که ارجاع به id برای