TableLayout (صفحه بندی جدولی) ، در برنامه نویسی اندروید

TableLayout (صفحه بندی جدولی) view ها را به صورت گروهی در داخل سطرها و ستون ها سامان دهی می کنند. برای ساختن یک ردیف در جدول از تگ <TableRow> استفاده می کنیم. هر ردیف می تواند صفر یا چندین سلول داشته باشد؛ و هر سلول می تواند یک شی view را در خود نگه دارد.

TableLayout هیچ خط قابل مشاهده ای برای مرز بندی بین ردیف ها، ستون ها و یا سلول ها رسم نمی کند.

TableLayout در برنامه نویسی اندروید

صفات TableLayout

در جدول زیر برخی از مهم ترین صفات صفحه بندی جدولی آورده شده است.

صفت توضیحات
android:id یک ID برای شناسایی لایوت تعریف می کند.
android:collapseColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون منحل شده است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .
android:shrinkColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون کوچک شده است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .
android:stretchColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون گسترش یافته است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .

مثال

این مثال نحوه ی ساختن یک برنامه را با استفاده از Table Layout توضیح می دهد. برای این منظور طبق مراحل گفته شده در جدول زیر پیش بروید.

مرحله توضیحات
۱ با استفاده از اندروید استودیو یک پروژه ی جدید با نام Table Layout تحت بسته ی com.example.table.layout ایجاد کنید.
۲ محتوای فایل res/layout/activity_main.xml را مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید.
۳ ثابت های رشته ای مورد نیاز را در فایل res/values/strings.xml تعریف کنید.
۴ برنامه را با استفاده از شبیه ساز اندروید اجرا و نتیجه را مورد بررسی قرار دهید.

در زیر محتوای فایل res/layout/activity_main.xml آورده شده است.

محتوای زیر نیز مربوط به فایل res/values/strings.xml است.

حال برنامه را در محیط اندروید استودیو اجرا می کنیم. خروجی باید چیزی مانند تصویر زیر باشد.

لایوت در برنامه نویسی اندروید

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code