آپلود (upload) فایل، در PHP

آپلود (upload) فایل، در PHP

 خلاصه آموزش: آشنایی با فرایند آپلود فایل در وب ساخت فرم html جهت آپلود فایل به سرور ساخت فیلد گزینش فایل بال بردن امنیت فرم با ایجاد یک سری محدودیت برای آپلود فایل ذخیره فایل […]

ارسال ایمیل، با تابع mail در PHP

برای ارسال ایمیل در php روش های مختلفی وجود دارد، ساده ترین راه،  ارسال ایمیل با استفاده از تابع درونی و از پیش تعریف شده ()mail و SMTP بدون بررسی نام کاربری و رمز عبور […]

محدود کردن رکوردهای خروجی در پایگاه داده MySQL

استفاده از دستور ORDER BY به تنهایی و بدون محدود کردن تعداد نتایج، می تواند منجر به نمایش تعداد خیلی زیادی از اطلاعات با یک درخواست از دیتابیس شود، از این رو یک پارامتر دیگر […]

حذف داده ها از پایگاه داده MySQL با استفاده از دستور Delete

دستور Delete در sql برای حذف اطلاعات يک رکورد در جدول بانک اسکیوال استفاده می شود. از دستور delete باید با دقت استفاده شود زیرا ممکن است اطلاعات مهمی ناخواسته حذف شود !

برای پاک […]

بروز رسانی پایگاه داده mysql با استفاده از دستور Update

دستور Update در اسکیوال برای تغيير اطلاعات موجود در يک فيلد و جايگزينی آن با يک مقدار جديد به کار می رود . ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با […]

مرتب سازی خروجی پایگاه داده MySQL با استفاده از دستور Order By

گاه خروجی که شما از پایگاه داده میگیرید نیاز به مرتب سازی دارد، برای مثال لیستی از نام کاربران بر اساس حروف الفبا.

دستور Order By جهت مرتب سازی جداول بر طبق مقادیر یک […]