حذف بخش عنوان (title bar یا action bar) در activity ، در برنامه نویسی اندروید

چگونه می توان بخش عنوان (title bar یا action bar) در یک activity را حذف نمود؟ برای این منظور، دو انتخاب داریم، یا تعیین کنیم که همه activity ها در برنامه اندروید، بدون بخش عنوان باشند یا اینکه این مورد

تغییر عنوان (title) مربوط به اکتیویتی(Activity)،هنگام نمایش actionbar

هر Activity در برنامه اندروید ، دارای یک عنوان (title) است. مثلا اگر قالب (theme) برنامه اندروید را به گونه ای انتخاب کرده باشیم که actionbar نمایش داده شود، آنگاه درون actionbar ، عنوان (title) مربوط به Activity را می توانیم

چرخه حیات اکتیویتی(LifeCycle),در برنامه نویسی آندروید

در برنامه نویسی اندروید برنامه با یک Activity و از متد ()onCreate  آن شروع میکند . در هر اکتیویتی در برنامه نویسی اندروید سلسه مراتبی برای اجرای متدهای درونی این کلاس وجود دارد که به این سلسه مراتب اصطلاحا” LifeCycle

تغییر Activity اصلی برنامه اندروید (تغییر اولین Activity که در شروع برنامه اندروید، نمایش داده می شود)

همه تگ های اکتیویتی در داخل تگ اصلی application قرار میگیرند.

  فرض کنید در پروژه آندرویدی مان دو اکتیویتی داریم. تگ (tag) با نام activity برای تعریف یک Activity به کار می رود و چون در پروژه اندروید،

ارسال و دریافت یک مقدار(putExtra) از یک Activity به Activity دیگر در اندروید

برای ارسال مقدار از Activity فعلی، روش putExtra به کار می رود. بهتر است ابتدا شکل کلی آن را بیان کنیم و بعد به صورت جداگانه، شیوه استفاده از آن برای انواع متغیرها (رشته، عدد و …) را شرح بدهیم.

رفتن به Activity جدید، با استفاده از روش Intent ، در برنامه نویسی اندروید

  که در آن، CurrentActivity، نام activity فعلی و NextActivity، نام activity است که قصد داریم وارد آن بشویم.دقت کنید که برای خلاصه نویسی، کدها را به صورت بالا (در یک خط) نوشته ایم، در صورتی که بخواهیم مرحله