تبدیل متغیر String به متغیر float ، در اندروید

تبدیل متغیر String به متغیر float

فرض کنید که یک متغیر String با نام str داریم و می خواهیم که آن را به متغیر float تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

بنابراین یک متغیر float […]

تبدیل متغیر float به متغیر int ، در اندروید

متغییر float در اندروید

خلاصه آموزش: متغییر float  در اندروید تبدیل float به int استفاده از تابع Math برای گرد کردن مقدار float   هم اعداد اعشاری(دارای ممیز) و هم اعداد صحیح را میتوانید در متغیر float ذخیره کنید.اگر از float […]

تبدیل متغیر Boolean به متغیر String ، در اندروید

تبدیل متغیر Boolean به متغیر String

تبدیل Boolean به String ، در برنامه نویسی اندروید فرض کنید که یک متغیر Boolean با نام bool داریم و می خواهیم که آن را به متغیر String تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر […]

تبدیل متغیر long به متغیر String ، در اندروید

تبدیل متغیر long به متغیر String

تبدیل long به String یک متغیر long با نام lon داریم و می خواهیم که آن را به متغیر String تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می نویسیم :

در خروجی یک […]

تبدیل متغیر String به متغیر int ، در اندروید

تبدیل String به int

تبدیل String به int در برنامه نویسی  اندروید : فرض کنید که یک متغیر String با نام str داریم و می خواهیم که آن را به متغیر int تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر […]

تبدیل متغیر int به متغیر String ، در برنامه نویسی اندروید

تبدیل int به String

تبدیل int به String در برنامه اندروید: فرض کنید که یک متغیر int با نام num داریم و می خواهیم که آن را به متغیر String تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می […]

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید: با استفاده از کد زیر میتوان محتوی یک رشته را چک کرد. مثلا فرض کنید متغیری از نوع رشته() داریم با نام […]

تعریف آرایه ای از رشته ها (string array) در فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعریف رشته() در برنامه نویسی آندروید به طریقه زیر عمل میکنیم.

که در آن، my_text برابر نام رشته و عبارت orition.ir نیز محتوای رشته (کاراکترهای رشته) می باشد. ما توسط نام رشته، به […]

فراخوانی یک رشته (string) از فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

اگر خواسته باشیم یک رشته(string) را از فایل string.xml فراخوانی کنیم از قطعه کد زیر استفاده میکنیم. String my_string = getResources().getString(R.string.my_text); در کد بالا، رشته my_text را از فایل strings.xml فراخوانی کرده و سپس در متغیری […]

رفتن به خط جدید در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه اندروید

چنانچه در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه نویسی اندروید، بخواهیم که بقیه متن رشته در خط جدید نوشته شود، باید از علامت \n استفاده کنیم. برای درک این موضوع، کدهای زیر را مشاهده […]