تعریف آرایه ای از رشته ها (string array) در فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعریف رشته() در برنامه نویسی آندروید به طریقه زیر عمل میکنیم. <string name=”my_text”>orition.ir</string> که در آن، my_text برابر نام رشته و عبارت orition.ir نیز محتوای رشته (کاراکترهای رشته) می باشد. ما توسط نام رشته، به آن ارجاع می دهیم.

فراخوانی یک رشته (string) از فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

اگر خواسته باشیم یک رشته(string) را از فایل string.xml فراخوانی کنیم از قطعه کد زیر استفاده میکنیم. String my_string = getResources().getString(R.string.my_text); در کد بالا، رشته my_text را از فایل strings.xml فراخوانی کرده و سپس در متغیری به نام my_string ذخیره کرده

گرفتن قسمتی از یک متن که پس از یک کاراکتر مشخص قرار دارد

گاهی مواقع نیاز داریم تا قسمتی از یک متن را در متغیر دیگری ذخیره کنیم و سپس عملیات لازم را بر روی آن انجام دهیم. در مثال زیر میخواهیم نوع فایل را از روی  لینک دانلود آن تشخیص دهیم. String

تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن فونت را در پوشه assets از پروژه اندروید، کپی کنیم. مثلا فرض کنید

تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، به روشهای مختلفی می توان عمل کرد که آنها را در ادامه شرح می دهیم. ساده ترین راه: برای تعیین اندازه فونت متن در TextView ، باید درون فایل xml ای

ارجاع به id یک TextView ، با تعریف رشته (string)، در برنامه نویسی اندروید

معمولا به id یک TextView به صورت زیر ارجاع داده می شود : TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.myTextView); که در آن، myTextView ، همان id تعریف شده برای TextView می باشد. اما گاهی نیاز داریم که ارجاع به id برای