تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن font را در پوشه assets از پروژه اندروید، […]

تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعیین اندازه فونت متن(font)، در یک TextView ، به روشهای مختلفی می توان عمل کرد که آنها را در ادامه شرح می دهیم. ساده ترین راه: برای تعیین اندازه فونت متن در TextView ، […]

ارجاع به id یک TextView ، با تعریف رشته (string)، در برنامه نویسی اندروید

معمولا به id یک TextView به صورت زیر ارجاع داده می شود : TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.myTextView); که در آن، myTextView ، همان id تعریف شده برای TextView می باشد. اما گاهی نیاز داریم […]

نمایش متن تایپ شده در EditText در TextView ,برنامه نویسی اندروید

فرض کنید نوشته ای داخل ادیت تکست(ٍEditText) تایپ کرده اید, برای نمایش این متن در تکست ویو(TextView),به شکل زیر عمل می کنیم.

 

ادیت تکست (EditText) در برنامه نویسی اندروید

ادیت تکست (EditText) چهار چوبی را برای دریافت ورودی های رشته ای و همچنین ویرایش یک TextView ایجاد می کند. این ویجت یک زیر کلاس از EditText است، که یک ویرایشگر متنی را با قابلیت […]