سرویس ها (Services) در برنامه نویسی اندروید

سرویس(Service) برنامه نویسی اندروید

خلاصه آموزش: سرویس در برنامه نویسی اندروید انجام عملیات در پشت صحنه با استفاده از سرویس چرخه حیات سرویس ساخت پروژه سرویس آموزش ساخت و پیاده سازی سرویس(Service): سرویس ها (Services)کامپوننت هایی هستند که برای […]

Absolute Layout(صفحه بندی ثابت) ، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از Absolute Layout (صفحه بندی ثابت) می توان موقعیت دقیقی (مختصات X / Y) را برای اشیای داخل لایوت تعیین کرد. Absolute Layout نسبت به سایر لایوت ها انعطاف پذیری کمتری دارد. ویژگی […]

TableLayout (صفحه بندی جدولی) ، در برنامه نویسی اندروید

TableLayout (صفحه بندی جدولی) view ها را به صورت گروهی در داخل سطرها و ستون ها سامان دهی می کنند. برای ساختن یک ردیف در جدول از تگ <TableRow> استفاده می کنیم. هر ردیف می […]

RelativeLayout (صفحه بندی نسبی) ، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از RelativeLayout (صفحه بندی نسبی) می توانید موقعیت نسبی هر شی را نسبت به شی های دیگر مشخص کنید. به عبارت دیگر می توانید موقعیت هر view را نسبت به عناصر هم رده […]

صفحه بندی لایوت(layout) ، رابط کاربری در برنامه نویسی اندروید

صفحه بندی لایوت(layout) ، رابط کاربری در برنامه نویسی اندروید: مهمترین جزء رابط کاربری شی view است که به عنوان یک زیر کلاس از کلاس View ایجاد می گردد. این شی یک منطقه ی مستطیلی […]

LinearLayout (صفحه بندی خطی) ، در برنامه نویسی اندروید

LinearLayout (صفحه بندی خطی) حاوی مجموعه ای از viewها است که تمام آن ها را در یک راستا به صورت افقی یا عمودی نمایش می دهد. ویژگی های LinearLayout در جدول زیر مهم ترین ویژگی […]

لیست ویو(ListView) ،در برنامه نویسی اندروید

خلاصه آموزش: لیست ویو در اندروید ویژگی های لیست ویو ساخت پروژه (کار با لیست ویو) در محیط اندروید استودیو کلیک بر آیتم های لیست ویو کلیک طولانی بر آیتم های لیست ویو لیست ویو(ListView) نمایی […]

Broadcast Receivers یا همان گیرنده های اعلام در اندروید

Broadcast Receivers

خلاصه آموزش: برودکست چیست؟ Broadcast Receivers در اندروید استفاده از متد ()onReceive ساخت پروژه گیرنده های اعلام در اندروید استودیو گیرنده های اعلام (Broadcast Receivers) به سادگی به پیام هایی که از طرف نرم افزار […]

کامپوننت های نرم افزاری در اندروید

کامپوننت های نرم افزاری اجزای مهم، ضروری و جدانشدنی در ساختمان یک نرم افزار اندروید می باشند و لازم است این کامپوننت ها و نحوه ی عملکرد آن ها در فایل مانیفست (AndroidManifest.xml) تعریف گردد. […]