نمایش عکس موجود در حافظه گوشی(sdcard), در ImageView

برای نمایش عکس موجود در حافظه گوشی,در یک ImageView از کد زیر استفاده میکنیم.

  یا اگر بخواهیم قبل از خواندن عکس چک کند که آیا آن عکس در حافظه گوشی(sdcard) موجود است یا […]

نمایش عکس در یک activity ، در برنامه نویسی اندروید

  برای نمایش عکس در برنامه اندروید نیاز به عنصر Image View داریم.

دقت کنید نام عکسی که در پوشه drawable از پروژه اندروید قرار میدهید نمیتواند دارای حروف بزرگ باشد. شما فقط مجازید […]

Toast و نمایش پیغام، در برنامه نویسی اندروید

توسط دستور Toast.makeText میتونیم یک تُست بسازیم که این دستور شامل پارامترهای Contex،Charsequence text و int duration میباشد،به کد زیر دقت کنید:

برای Contex توسط getApplicationContex کانتکس جاری اپلکیشن رو دریافت میکنیم. برای Charsequence […]

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید: با استفاده از کد زیر میتوان محتوی یک رشته را چک کرد. مثلا فرض کنید متغیری از نوع رشته() داریم با نام […]

ساخت متغیر سراسری (global) در برنامه نویسی اندروید

معمولا متغیرها را در یک Activity که به کار می روند، تعریف کرده و سپس مقادیر مورد نظرمان را در آنها ذخیره می کنیم، اما گاهی نیاز داریم که به یک مقدار، در تمام Activity […]

انواع متغیرها(Variable) و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در برنامه نویسی اندروید

در واقع متغیرها عناصری در زبان های برنامه نویسی می باشند که می توانند داده ها را در خود ذخیره سازند ۰داده در یک متغیر این قابلیت را دارا است که در هر زمانی توسط برنامه […]

به دست آوردن Context (برای یک Activity یا برای Application)، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در اکتیویتی به دست آوریم :

  همچنین با استفاده از روش زیر، می توانیم Context مربوط به Application را در فراگمنت […]

حذف بخش عنوان (title bar یا action bar) در activity ، در برنامه نویسی اندروید

چگونه می توان بخش عنوان (title bar یا action bar) در یک activity را حذف نمود؟ برای این منظور، دو انتخاب داریم، یا تعیین کنیم که همه activity ها در برنامه اندروید، بدون بخش عنوان […]

تغییر عنوان (title) مربوط به اکتیویتی(Activity)،هنگام نمایش actionbar

هر Activity در برنامه اندروید ، دارای یک عنوان (title) است. مثلا اگر قالب (theme) برنامه اندروید را به گونه ای انتخاب کرده باشیم که actionbar نمایش داده شود، آنگاه درون actionbar ، عنوان (title) مربوط […]