چرخه حیات اکتیویتی(LifeCycle),در برنامه نویسی آندروید

در برنامه نویسی اندروید برنامه با یک Activity و از متد ()onCreate  آن شروع میکند . در هر اکتیویتی در برنامه نویسی اندروید سلسه مراتبی برای اجرای متدهای درونی این کلاس وجود دارد که به […]

تغییر اکتیویتی اصلی برنامه اندروید (تغیر اولین Activity که در شروع برنامه اندروید، نمایش داده می شود)

در این آموزش نحوه تغییر و انتخاب اکتیویتی اصلی در برنامه اندروید را توضیح خواهیم داد.همه تگ های اکتیویتی در داخل تگ اصلی application قرار میگیرند.

فرض کنید در پروژه آندرویدی مان دو اکتیویتی […]

ارسال و دریافت یک مقدار(putExtra) از یک Activity به Activity دیگر در اندروید

برای ارسال مقدار از Activity فعلی، روش putExtra به کار می رود. بهتر است ابتدا شکل کلی آن را بیان کنیم و بعد به صورت جداگانه، شیوه استفاده از آن برای انواع متغیرها (رشته، عدد […]

رفتن به Activity جدید، با استفاده از روش Intent ، در برنامه نویسی اندروید

برای رفتن به یک Activity جدید (شروع یک Activity جدید) با استفاده از روش Intent ، در صورتی که نخواهیم هیچ اطلاعاتی به اکتیویتی مقصد ارسال کنیم ، کدهای زیر را می نویسیم :   […]

تعریف آرایه ای از رشته ها (string array) در فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعریف رشته() در برنامه نویسی آندروید به طریقه زیر عمل میکنیم.

که در آن، my_text برابر نام رشته و عبارت orition.ir نیز محتوای رشته (کاراکترهای رشته) می باشد. ما توسط نام رشته، به […]

فراخوانی یک رشته (string) از فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

اگر خواسته باشیم یک رشته(string) را از فایل string.xml فراخوانی کنیم از قطعه کد زیر استفاده میکنیم. String my_string = getResources().getString(R.string.my_text); در کد بالا، رشته my_text را از فایل strings.xml فراخوانی کرده و سپس در متغیری […]

رفتن به خط جدید در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه اندروید

چنانچه در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه نویسی اندروید، بخواهیم که بقیه متن رشته در خط جدید نوشته شود، باید از علامت \n استفاده کنیم. برای درک این موضوع، کدهای زیر را مشاهده […]

گرفتن قسمتی از یک متن که پس از یک کاراکتر مشخص قرار دارد

گاهی مواقع نیاز داریم تا قسمتی از یک متن را در متغیر دیگری ذخیره کنیم این کار با استفاده از وجود یک نشانه مثلا یک کاراکتر مشخص در متن انجام میدهیم و سپس عملیات لازم […]

تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن font را در پوشه assets از پروژه اندروید، […]