تبدیل متغیر String به متغیر int ، در اندروید

تبدیل String به int

تبدیل String به int در برنامه نویسی  اندروید : فرض کنید که یک متغیر String با نام str داریم و می خواهیم که آن را به متغیر int تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر […]

تبدیل متغیر int به متغیر String ، در برنامه نویسی اندروید

تبدیل int به String

تبدیل int به String در برنامه اندروید: فرض کنید که یک متغیر int با نام num داریم و می خواهیم که آن را به متغیر String تبدیل کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را می […]

کار با تگ های ایجاد کننده لیست در HTML

تگ های ایجاد کننده لیست در HTML

خلاصه آموزش: آشنایی با تگ های ایجاد کننده لیست در html انواع لیست در html استفاده از تگ های ul ،li ،ol ،dl ،dd در اچ تی ام ال تگ های ایجاد کننده لیست در […]