چرخه حیات اکتیویتی(LifeCycle),در برنامه نویسی آندروید

در برنامه نویسی اندروید برنامه با یک Activity و از متد ()onCreate  آن شروع میکند . در هر اکتیویتی در برنامه نویسی اندروید سلسه مراتبی برای اجرای متدهای درونی این کلاس وجود دارد که به این سلسه مراتب اصطلاحا” LifeCycle

تغییر Activity اصلی برنامه اندروید (تغییر اولین Activity که در شروع برنامه اندروید، نمایش داده می شود)

همه تگ های اکتیویتی در داخل تگ اصلی application قرار میگیرند.

  فرض کنید در پروژه آندرویدی مان دو اکتیویتی داریم. تگ (tag) با نام activity برای تعریف یک Activity به کار می رود و چون در پروژه اندروید،

ارسال و دریافت یک مقدار(putExtra) از یک Activity به Activity دیگر در اندروید

برای ارسال مقدار از Activity فعلی، روش putExtra به کار می رود. بهتر است ابتدا شکل کلی آن را بیان کنیم و بعد به صورت جداگانه، شیوه استفاده از آن برای انواع متغیرها (رشته، عدد و …) را شرح بدهیم.

رفتن به Activity جدید، با استفاده از روش Intent ، در برنامه نویسی اندروید

  که در آن، CurrentActivity، نام activity فعلی و NextActivity، نام activity است که قصد داریم وارد آن بشویم.دقت کنید که برای خلاصه نویسی، کدها را به صورت بالا (در یک خط) نوشته ایم، در صورتی که بخواهیم مرحله

تعریف آرایه ای از رشته ها (string array) در فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

برای تعریف رشته() در برنامه نویسی آندروید به طریقه زیر عمل میکنیم. <string name=”my_text”>orition.ir</string> که در آن، my_text برابر نام رشته و عبارت orition.ir نیز محتوای رشته (کاراکترهای رشته) می باشد. ما توسط نام رشته، به آن ارجاع می دهیم.

فراخوانی یک رشته (string) از فایل strings.xml ، در برنامه نویسی اندروید

اگر خواسته باشیم یک رشته(string) را از فایل string.xml فراخوانی کنیم از قطعه کد زیر استفاده میکنیم. String my_string = getResources().getString(R.string.my_text); در کد بالا، رشته my_text را از فایل strings.xml فراخوانی کرده و سپس در متغیری به نام my_string ذخیره کرده

رفتن به خط جدید در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه اندروید

چنانچه در هنگام تعریف یک رشته (string) در برنامه نویسی اندروید، بخواهیم که بقیه متن رشته در خط جدید نوشته شود، باید از علامت \n استفاده کنیم. برای درک این موضوع، کدهای زیر را مشاهده کنید : String str =

گرفتن قسمتی از یک متن که پس از یک کاراکتر مشخص قرار دارد

گاهی مواقع نیاز داریم تا قسمتی از یک متن را در متغیر دیگری ذخیره کنیم و سپس عملیات لازم را بر روی آن انجام دهیم. در مثال زیر میخواهیم نوع فایل را از روی  لینک دانلود آن تشخیص دهیم. String

تعیین فونت (font) دلخواه برای متن نمایش داده شده در یک TextView ، در برنامه نویسی اندروید

اگر بخواهیم که یک فونت (font) دلخواه را برای متن نمایش داده شده در یک TextView انتخاب کنیم، باید ابتدا فایل با پسوند ttf مربوط به آن فونت را در پوشه assets از پروژه اندروید، کپی کنیم. مثلا فرض کنید