کار با رنگ(color) در برنامه نویسی اندروید

یک روشی که عموماً برای تعریف رنگ مورد استفاده قرار می گیرد این است که مستقیماً کد رنگ را در محل دلخواه ذخیره کرد.  اما این روش یک اشکال دارد و آن این است که مثلا اگر ۲۰ عنصر در