کمپانی ZTE ممکن است مجوز استفاده از اندروید را از دست بدهد

کمپانی ZTE

در روز دوشنبه، اداره بازرگانی آمریکا هفت سال شرکت های آمریکایی را از فروش قطعات و نرم افزار به ZTE ممنوع کرد، علت این امر نقض توافقنامه ای بود که به موجب آن ZTE به طور غیرمجاز […]