ارسال ایمیل در برنامه نویسی اندروید

ایمیل (Email) یک پیام الکترونیکی است که توسط کاربر و با استفاده از شبکه، از یک سیستم به سیستم یا سیستم های دیگر ارسال می شود. قبل از پرداختن به آموزش نحوه ی ارسال ایمیل، لازم است با عملکرداینتنت ها(intent)آشنا