برچسب: Nodejs Module

رویداد ها در node.js 0

رویداد ها در node.js

هر عمل بر روی کامپیوتر یک رویداد است. مثل زمانی که یک اتصال انجام می شود یا یک فایل باز می شود. آبجکت ها(اشیاء) در Node.js می توانند رویدادها را راه اندازی کنند، مانند...