نمایش عکس در یک activity ، در برنامه نویسی اندروید

برای نمایش عکس در برنامه اندروید نیاز به عنصر ImageView  داریم.

  دقت کنید نام عکسی که در پوشه drawable از پروژه اندروید قرار میدهید نمیتواند دارای حروف بزرگ باشد. شما فقط مجازید از کاراکترهای a-z, 0-9 برای نامگذاری