قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس
خبرخوان
حذف و درج در میانه هاي آرایه در جاوااسکریپت

حذف و درج در میانه هاي آرایه در جاوااسکریپت

یکی از پیچیده ترین توابعی که در کار با آرایه ها مورد استفاده قرار می گیرد تابعی به نام ()splice است. هدف اصلی این تابع درج یکسري عناصر در میانه هاي آرایه است. راه هاي گوناگونی براي این استفاده از این آرایه در رابطه با آرایه و...

مرتب سازي آرایه ها در جاوااسکریپت

مرتب سازي آرایه ها در جاوااسکریپت

از دو تابع براي مرتب سازي عناصر آرایه استفاده میشود. تابعی به نام ()reverse براي مرتب سازي عکس آرایه استفاده می شود. مثال: از طرف دیگر تابعی به نام ()sort عناصر آرایه را به صورت صعودي بر حسب مقادیرشان مرتب می کند. در این صورت...

تبدیل آرایه ها به پشته و صف

تبدیل آرایه ها به پشته و صف

یکی از جذابترین ویژگی هاي آرایه در جاوااسکریپت امکان تبدیل کردن آنها به دیگر ساختمان داده هاي رایج همچون stack و queue است. اگر آرایه اي را به عنوان stack در نظر بگیریم می توانیم به راحتی ازتوابع ()push و ()pop براي اضافه و حذف عناصر...

افزودن و اضافه کردن مقادیر جدید به آرایه ها در جاوااسکریپت

افزودن و اضافه کردن مقادیر جدید به آرایه ها در جاوااسکریپت

آرایه ها از متدي به نام ()concat پشتیبانی می کنند. این تابع چندین آرگومان می گیرد و به آرایه جاري اضافه می کند و حاصل آن یک آرایه ي جدید خواهد بود(جمع عناصر قبلی و جدید) به مثال زیر دقت کنید: برگرداندن عناصر خاصی از آرایه از...

تبدیل آرایه به رشته و بلعکس در جاوااسکریپت

تبدیل آرایه به رشته و بلعکس در جاوااسکریپت

آرایه ها از سه متد (toString ، .valueOf ، .toLocaleString.) براي خروجی عناصر خود به صورت رشته اي(تبدیل آرایه به رشته) که با کاما از هم جداشده اند پشتیبانی می کند: می بینید که حاصل اجراي هر سه کد فوق یکسان است. از متدی به نام ()join براي الحاق...

آرشیو