قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس
خبرخوان
پروتکل ها در سوئیفت(Swift – Protocols)

پروتکل ها در سوئیفت(Swift – Protocols)

پروتکل ها یک طرح برای متدها، خصوصیات و سایر قابلیت های مورد نیاز را ارائه می دهند. این فقط به عنوان یک متد یا خصوصیات کلی به جای پیاده سازی توصیف شده است. پیاده سازی متد ها و خصوصیات می تواند با تعریف کلاس ها، توابع و...

کار با افزونه ها در سوئیفت(Swift – Extensions)

کار با افزونه ها در سوئیفت(Swift – Extensions)

قابلیت استفاده از کلاس، ساختار یا نوع شمارنده ی موجود را می توان با کمک extension یا افزونه ها در Swift اضافه کرد، اما قابلیت overriding را نمی توان با استفاده از افزونه ها اعمال کرد. قابلیت extension در Swift به شما اجازه می دهد تا موارد ذکر...

تبدیل نوع در سوئیفت(Swift – Type Casting)

تبدیل نوع در سوئیفت(Swift – Type Casting)

برای اعتبارسنجی نوع یک نمونه در زبان سوئیفت، مبحثی به نام 'Type Casting' ارائه شده است که برای بررسی اینکه نوع نمونه متعلق به یک کلاس اصلی یا فرعی خاص بوده یا در سلسله مراتب خاص خود تعریف شده است، استفاده می شود. type casting در...

زنجیره اختیاری در سوئیفت(Swift – Optional Chaining)

زنجیره اختیاری در سوئیفت(Swift – Optional Chaining)

فرآیند جستجو، تعریف ویژگی ها، زیرنویس ها و متدهای optional که ممکن است مقداری برابر "nil" داشته باشد به عنوان optional زنجیره ای تعریف شده است. Optional chaining دو مقدار را برمیگرداند: *اگر optional دارای یک مقدار باشد، آنگاه با فراخوانی...

ARC در سوئیفت(Swift – ARC Overview)

ARC در سوئیفت(Swift – ARC Overview)

توابع مدیریت حافظه و عملکرد آن در زبان Swift 4 از طریق شمارش مرجع خودکار (ARC) انجام می شود. از ARC برای مقدار دهی اولیه و حذف مقدار دهی اولیه منابع سیستم استفاده می شود در نتیجه فضای حافظه مورد استفاده در نمونه‌های کلاس استفاده...

آرشیو