در برنامه نویسی اندروید برنامه با یک Activity و از متد ()onCreate آن شروع میشود.

در هر اکتیویتی در برنامه نویسی اندروید سلسه مراتبی برای اجرای متدهای درونی این کلاس وجود دارد که به این سلسه مراتب اصطلاحا” LifeCycle یا چرخه ی حیات میگویند. در تصویر زیر چرخه ی حیات یک اکتیویتی را مشاهده میکنید :

activity

هر اکتیویتی اندرویدی از متدههای پیشفرض استفاده میکند و شما نیاز به فراخوانی همه ی آنها نیستید . بعضی از آنها اجباری هستند و برخی بصورت اختیاری هستند که در صورت نیاز میتوانید از طریق محیط برنامه نویسی خود ، آنها را override کنید.

به هر حال دانستن و آموزش متدهای هر اکتیویتی بسیار مفید خواهد بود تا در آینده در صورت نیاز راحت تر بتوانید درک درستی از متدهای اکتیویتی داشته باشید :

متدهای چرخه حیات اکتیویتی:

🔸()onCreate این اولین متد یک اکتیویتی هست که با شروع اکتیویتی اجبارا” اجرا میشود . نوشتن این متد یکی از ضرورات برنامه نویسی اندروید هست.
🔸()onStart این متد دقیقا” زمانی اجرا میشود که اکتیویتی روی صفحه نمایش ، به نمایش گذاشته میشود.
🔸()onResume این متد دقیقا” زمانی اجرا میشود که کاربر با برنامه اولین تعامل را برقرار بکند یعنی اکتیویتی را روی صفحه ببیند.
🔸()onPause این متد زمانی اجرا میشود که اکتیویتی هیچ ورودی را از کاربر دریافت نکند . هیچ کدی را اجرا نکند . و به اصطلاح به حالت Pause درآید.
🔸()onStop این متد دقیقا” زمانی اجرا میشود که اکتیویتی از صفحه ی نمایش محو میشود.
🔸()onDestroy این متد زمانی اجرا میشود که اکتیویتی توسط سیستم  نابود شود.
🔸()onRestart این متد زمانی اجرا میشود که قبل از Stop شدن اکتیویتی مجددا اجرا شود.

کدهای زیر دارای تمام متدهای اساسی ، چرخه ی حیات یک اکتیویتی  اندروید میباشد، متد ()Log.d برای تولید پیام های سیستمی هست که فقط در logcat محیط توسعه ی شما قابل مشاهده توسط توسعه دهنده میباشد.

 

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله

این خبر را به اشتراک بگذارید :