چگونه می توان بخش عنوان (title bar یا action bar) در یک activity را حذف نمود؟ برای این منظور، دو انتخاب داریم، یا تعیین کنیم که همه activity ها در برنامه اندروید، بدون بخش عنوان باشند یا اینکه این مورد را تنها برای یک یا چند activity خاص در برنامه اندروید انجام بدهیم. برای تغییر وضعیت نمایش یا عدم نمایش بخش عنوان در activity ها، باید کدهای فایل AndroidManifest.xml در پروژه اندروید را تغییر بدهیم. به کد زیر توجه کنید :

این کد، به طور معمولی درون تگ application در فایل AndroidManifest.xml پروژه اندروید نوشته می شود، که باعث می شود که بخش عنوان، در تمامی activity ها نمایش داده شود. اگر بخواهیم که بخش عنوان، در هیچ activity نمایش داده نشود، باید آن را به کد زیر تغییر بدهیم :

دقت شود که این دو کد، برای تگ های activity نیز می توانند به کار رود و بنابراین به طور مجزا از انتخابی که برای تگ application در نظر گرفته ایم، می توانیم وضعیت نمایش بخش عنوان را برای هر activity خاص، به طور مجزا تعیین کنیم. مثلا می توانیم در تگ application تعیین کنیم که بخش عنوان در هیچ activity نمایش داده نشود، اما برای یک activity خاص، کدی را قرار دهیم که باعث شود بخش عنوان در آن activity نمایش داده شود.

 

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :