برای اینکه کاری را در دوره های معین انجام دهید نیاز از است تا با استفاده از کلاس تایمر(Timer) همانند مثال زیر عمل کنید:

در کدهای بالا در خط ۱ یک شی از کلاس Timer ساخته ایم. در تابع run (بین خطوط ۷ تا ۱۰)، هر کدی بنویسید هر ۵ ثانیه یک بار اجرا خواهد شد.

به خط ۱۳ از کدهای بالا توجه کنید دو عدد می بینید.عدد اول(۰)، میگوید که پس از چند ثانیه استارت اولیه تایمر زده شود. عدد دوم(۵۰۰۰) مدت زمان بین دو تکرار را تعیین میکند.

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :