در یک حلقه، یک سری دستور، به صورت حلقه وار اجرا می گردند و یک پارامتر با نام پارامتر حلقه داریم که در هر بار اجرای دستورات حلقه (هر گام حلقه)، یک مقدار دارد و در گام های بعدی، مقدار آن تغییر کرده و کدهای حلقه، با مقدار جدید اجرا می شوند. یکی از روش های ساخت حلقه در برنامه نویسی اندروید، استفاده از حلقه for می باشد.

حلقه  for: این حلقه معمولا به تعداد مشخصی اجرا میشود.مثلا شما میتوانید با استفاده از اجرای یک حلقه for اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را با هم جمع کنید به طوری که حلقه for در کثری از ثانیه به تعداد ۱۰۰۰ مرتبه اعداد را با هم جمع کند، و به نتیجه برسد.برای ساخت یک حلقه for ، می توانیم کدهای زیر را بنویسیم :

به جای عبارت // loop codes ، باید کدهای مورد نظرمان برای حلقه for را بنویسیم. پارامتر حلقه را به صورت int و با نام x انتخاب کرده ایم. مقدار اولیه آن را برابر ۱ در نظر گرفته ایم. شرط ادامه اجرای حلقه را، کوچکتر بودن x از عدد ۱۰ در نظر گرفته ایم، بنابراین به محض اینکه مقدار x به عدد ۱۰ برسد، دیگر دستورات حلقه اجرا نمی شوند و از حلقه for خارج می شویم.

نحوه محاسبه مقدار پارامتر x برای گام بعدی حلقه، از مقدار فعلی x را با عبارت زیر مشخص کرده ایم :

بنابراین در هر گام حلقه، یک واحد به مقدار پارامتر حلقه (یعنی x) افزوده می شود. بنابراین، در کل، مقدار x از ۱ شروع شده و یک واحد یک واحد اضافه می شود تا در آخر به مقدار ۹ برسد، بنابراین کدهای حلقه، ۹ بار اجرا می شوند.

فایل PDF این مقاله را در ادامه دانلود کنید:

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :