خلاصه آموزش:

  •  معرفی دستور echo و  print

  •  تفاوت های echo و print

  •  شباهت های echo و print

  •  کار با echo و print

  • اتصال دو رشته به هم در php

برای شروع نوشتن برنامه PHP بعد از نصب نرم‌افزار زمپ ، نیازمند دستوری هستیم که بتواند فراخوان مورد نظر ما را چاپ کند در PHP دو روش اصلی برای چاپ وجود دارد: echo و print

تمام دستورات PHP  باید بین <?php?> قرار بگیرد در واقع php با ? > شروع و با <? به پایان می‌رسد. همچنین برای پایان جمله ای که میخواهیم به چاپ برسانیم از ( ; ) استفاده می‌کنیم.

تفاوت های echo و print:

  • echo: یک یا بیشتر از یک آرگومان را می گیرد و مقداری را برنمی گرداند. برای اتصال دو رشته هم می توان از “.” و هم از “,” استفاده کرد.
  • print: تنها یک آرگومان را می گیرد و همیشه مقدار ۱ را برمی گرداند. برای اتصال دو رشته فقط می توان از “.” استفاده کرد.
  • echo سرعت بیشتری نسبت به print دارد.

شباهت های echo و print:

  • هر دو(اکو و پرینت) تابع نیستند.
  • جزئی از ساختار زبانی هستند و می توان از آنها با یا بدون پرانتز استفاده نمود.

مثال از نحوه کاربرد و استفاده از دستور echo

خروجی دستور بالا به صورت My first php script چاپ می‌شود

کدهای PHP می‌توانند بین کدهای html  قرار بگیرند. می‌توان آن را به صورت زیر نمایش داد:

خروجی این دستور در یک صفحه وب سایت به صورت زیر است:

My first php script

در PHP نوع و بزرگ و یا کوچک بودن فونت echo  تاثیری  در متن چاپی ما نخواهد داشت

در مثال قبل خروجی هر سه متن به صورت یکسان چاپ خواهد شد

Hello world!

Hello world!

Hello world!

در این مثال با یک کد جدید رو به  رو شدیم. < br >  یک کد html  است. هر گاه  بخواهیم متن های چاپی ما در سطرهای جداگانه چاپ شوند از این کد استفاده می‌کنیم.

 در نهایت فایل  پی اچ پی نوشته شده باید با پسوند php. ذخیره می‌شود.

مثال از نحوه کاربرد و استفاده از دستور print

خروجی دستور بالا برابر است با

Hello PHP!

Hello world!
I’m about to learn PHP!

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :