خلاصه آموزش:

  • تبدیل رشته به آرایه با استفاده از متد explode

  • تبدیل آرایه به رشته با استفاده از متد implode

در زبان برنامه نویسی PHP متدی داریم تحت عنوان explode که این امکان را به برنامه نویسان می دهد تا یک عبارت یا بهتر بگوییم یک “رشته یا string” را گرفته و آن را در قالب رشته های مجزا از یکدیگر در یک آرایه ذخیره سازد.
متد explode دو آرگومان می گیرد که آرگومان اول اصطلاحاً “جدا کننده” نام دارد که می تواند یک کاما، فاصله یا هر چیز دیگری باشد و آرگومان دوم نام متغیری است که عبارت مد نظر داخل آن قرار دارد.
کاری که متد explode انجام می دهد این است که محتوای متغیر مد نظر را گرفته و بسته به اینکه چه جدا کننده ای برای آن در نظر گرفته باشیم، هر کجا که به علامت جدا کننده رسید (فرض کنیم که یک کاما) متوقف شده و آن بخش از رشته را به عنوان یکی از مقادیر یک آرایه در نظر می گیرد و این کار آنقدر ادامه می یابد تا تمامی بخش های رشته پوشش داده شوند.به طور مثال اگر متنی که می خواهیم آن را تجزیه و تبدیل به آرایه کنیم، به صورت زیر باشد:

کلید تجزیه(علامت جدا کننده) در اینجا فواصل خالی بین کلمات است، لذا خواهیم نوشت:

اگر اکنون از متغیر convert با استفاده از print_r خروجی بگیریم، خواهیم دید که این متغیر تبدیل به یک آرایه شده است.

نکته
تابع explode یک عدد نیز به عنوان آرگومان سوم می پذیرد، این عدد تعداد کلیدهای تجزیه ای که در تبدیل به آرایه استفاده می شوند را مشخص می کند، به طور مثال اگر بخواهیم رشته ما در ۳ آرایه تجزیه شود، دستور را به شکل زیر تغییر می دهیم:

خروجی:

نکته
دستور print_r تنها در مورد آرایه ها کاربرد دارد.

متد implode دقیقاً عملکردی عکس متد explode دارد به این شکل که مقادیر یک آرایه را گرفته و تبدیل به یک string یا “رشته” می سازد. این متد دو آرگومان می گیرد که آرگومان اول “جدا کننده” ای است که با استفاده از آن قصد داریم مقادیر آرایه را از یکدیگر جدا کرده و در قالب یک رشته ذخیره سازیم. آرگومان دوم هم نام آرایه ای است که می خواهیم مقادیر آنرا ذخیره سازیم.implode مقادیر موجود در کلیدهای آرایه را به وسیله یک کلید ترکیب، تبدیل به یک رشته می کند، به مثال زیر توجه کنید.

ملاحظه می کنید که در اینجا ما از یک فضای خالی به عنوان کلید ترکیب استفاده کرده ایم، نتیجه مثال بالا به صورت زیر خواهد بود.

که در واقع آرایه ما تبدیل به یک رشته متنی شده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :