در مقاله قبلی در مورد کار با فایل و عملیات انجام شده بر روی فایل ها با شما سخن گفتیم. در پست امروز در مورد دایرکتوری(پوشه) و چگونگی ساخت خواندن و حذف پوشه صحبت خواهیم کرد.

ساخت پوشه

در زیر نحوه و سینتکس ایجاد پوشه آورده شده است:

به شرح پارامترهای اشاره شده در بالا توجه فرمایید:

  • path: رشته ای شامل نام و آدرس دایرکتوری مدنظر است.
  • mode: مجوز ایجاد دایرکتوری است که باید تنظیم شود پیشفرض آن به ۰۷۷۷ تنظیم شده است.
  • callback: این تابع فراخوانی است که در صورت بروز خطا در انجام عملیات خطای پیش آمده را گزاش میدهد.

مثال:

اجازه دهید یک فایل js با نام main.js با کد زیر ایجاد کنیم.

فایل بالا را با استفاده از کد ⇐  node main.js اجرا کنید تا نتیجه مانند زیر به نمایش درآید و پوشه مورد نظر ساخته شود.

خواندن محتویات پوشه

سینتکس و فرمول خواندن محتویات پوشه در نود جی اس مانند نمونه زیر است:

شرح پارامترهای بالایی در زیر آمده است:

path: رشته ای شامل نام و آدرس پوشه مورد نظر است.

callback: این تابع فراخوانی است که دو آرگومان (err، files) را دریافت می کند. که در آن files آرایه ای شامل نام فایل های موجود در پوشه است.

مثال:

اجازه دهید یک فایل js با نام main.js با کد زیر ایجاد کنیم.

فایل بالا را اجرا کنید تا نتیجه زیر را مشاهده کنید:

حذف پوشه

سینتکس متد حذف پوشه مانند زیر است:

و پارامترهای آن را بشناسیم.

  • path: رشته ای شامل نام و آدرس دایرکتوری مدنظر است.
  • callback: این تابع فراخوانی است که در صورت بروز خطا در انجام عملیات خطای پیش آمده را گزاش میدهد.

مثال:

اجازه دهید یک فایل js با نام main.js با کد زیر ایجاد کنیم.

فایل بالا را اجرا فرمایید تا نتیجه زیر حاصل شود:

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :