هر عمل بر روی کامپیوتر یک رویداد است. مثل زمانی که یک اتصال انجام می شود یا یک فایل باز می شود. آبجکت ها(اشیاء) در Node.js می توانند رویدادها را راه اندازی کنند، مانند شیء readStream که هنگام باز کردن و بستن یک فایل دو رویداد مربوط به فایل را راه اندازی می کند.

به مثال زیر توجه کنید:

ماژول Events

Node.js دارای یک ماژول داخلی به نام “Events” می باشد، با استفاده از این ماژول میتوانید عملیات مربوط به رویدادها را مدیریت کنید. برای استفاده از این ابزار با استفاده از متد ()require آنرا به پروژه خود اضافه کنید و از آن استفاده کنید. علاوه بر این، تمام خصوصیات و متدهای مربوط به یک رویداد، نمونه ای از شی EventEmitter هستند. برای دسترسی به این خواص و متدها، یک شی EventEmitter ایجاد کنید:

کلاس EventEmitter

کلاس EventEmitter از ورژن v0.1.26 به مستندات ماژول Events نود جی اس افزوده شد و دارای متدهای فراوانی است دو مورد از مهمترین متدهای این کلاس متد eventEmitter.on که رویداد ها را ثبت می کند و متد eventEmitter.emit که رویداد ها را منتشر می کند. در مثال زیر ما یک تابع ایجاد کرده ایم که وقتی رویداد فریاد زدن(scream) اتفاق می افتد توسط این دو متد کارهای لازم انجام داده میشود و به کاربر اطلاع داده می شود.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :