در این مقاله قصد داریم داده ها را از جدول child جمع آوری کنیم. در اینجا پوشه Yii2 ما به عنوان read نامگذاری شده است.

مرحله ۱: ایجاد فایل نمونه
فایل child.php را در پوشه frontend/models ایجاد کنید

مرحله ۲: افزودن action برای خواندن
در فایل ChildController.php، ما باید actionIndex را برای جمع آوری داده ها از جدول پایگاه داده اضافه کنیم.

به کد بالا نگاه کنید، کدهای بالا مشابه کدهای قبلی هستند که برای افزودن داده‌ها در گذشته استفاده شده‌ است.

مرحله ۳ : ساخت فایل View
در پوشه frontend/views/child، فایل index.php ایجاد کنید.

مرحله ۴ : اجرا
آدرس زیر را در مرورگر اجرا کنید
http://localhost/read/frontend/web/index.php?r=child%2Findex

خواندن رکورد

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :