برای حذف سوابق در پایگاه داده، مراحل زیر را با ما دنبال کنید. ما پوشه Yii2 را delete نام گذاری کرده ایم.

مرحله ۱: ایجاد فایل Model
فایل child.php را در پوشه frontend/models ایجاد کنید.

مرحله ۲: ساخت اکشن در کنترلر
اکشن ActionDelete را در فایل childController.php ایجاد کنید.

مرحله ۳: اجرا
آدرس روبرو را در مرورگر اجرا کنید: http://localhost/delete/frontend/web/index.php?r=child%2Findex

حذف رکورد

به تصویر فوق نگاه کنید، بر روی گزینه Delete در آخرین ردیف جدول کلیک کنید.

حالا به تصویر زیر نگاه کنید، ردیف مربوطه از جدول حذف شده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :