شما می توانید به راحتی یک تابع آپلود کردن فایل را با کمک yii\web\UploadedFile، models و yii\widgets\ActiveForm پیاده سازی کنید. یک پوشه “uploads” در فولدر روت ایجاد کنید. این پوشه همه تصاویر آپلود شده را در بر می گیرد. برای آپلود یک فایل تنها باید یک مدل و یک مشخصه از مدل برای فایل آپلود شده ایجاد کنید. همچنین باید عمل آپلود فایل را تایید کنید.
مرحله ۱: داخل پوشه models، فایلی به نام UploadImageForm.php با محتوای زیر ایجاد کنید.

نشانه image بعنوان فایل نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. اعتبار سنجی فایل مشخص می کند که یک فایل پسوند png یا jpg دارد. تابع آپلود، فایل را تایید می کند و آن را روی سرور ذخیره می کند.

مرحله ۲: اکنون تابع actionUploadImage را به SiteController اضافه کنید.

مرحله ۳: وقتی فرم ثبت شد از تابع ()yii\web\UploadedFile::getInstance برای نمایش فایل آپلود شده استفاده کرده و به عنوان مثال آن را UploadedFile می نامیم. سپس فایل را تایید می کنیم و آن را در سرور ذخیره می کنیم.

مرحله ۴: سپس، یک فایل view با نام upload.php در داخل پوشه views/site ایجاد کنید.

به یاد داشته باشید زمانی که یک فایل را آپلود می کنید گزینه enctype را اضافه کنید.
متد ()The fileInput کد html زیر را ارایه می کند:

کد html فوق به کاربران اجازه می دهد تا فایل ها را انتخاب و آپلود کنند.

مرحله ۵: اکنون اگر به http://localhost:8080/index.php?r=site/upload-image بروید موارد زیر را خواهید دید.

آپلود فایل
مرحله ۶: یک تصویر را برای بارگذاری انتخاب کرده و روی دکمه “submit” کلیک کنید. فایل در داخل پوشه “uploads” ذخیره خواهد شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :