داده های فلش یک نوع داده نشست است که دارای ویژگی های زیر میباشد.

* با یک درخواست تنظیم می شود.
* تنها در طول درخواست بعدی موجود است.
* بعد از آن به طور خودکار حذف می شود.
این نوع داده عمدتا برای رساندن پیام ها از جمله پیغام های تایید شده به کاربران نهایی استفاده می شود که تنها یک بار پس از ورود به سیستم ارسال می شود.
مثال
مرحله ۱: اکشن ationFlashData را در فایل SiteController.php ایجاد کنید.

مرحله ۲: یک فایل view به نام flashdata.php در پوشه views/site ایجاد کنید.

مرحله ۳: نشانی مقابل را بر روی مرورگر اینترنتی خود اجرا کنید: http://localhost/flash/frontend/web/index.php?r=site/flash-data

داده های فلش

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :