در این فصل به شما نحوه ی استفاده از مولفه ی modal(مودال) در ری اکت نیتیو را نشان خواهیم داد. یک فایل جدید به نام ModalExample.js ایجاد می کنیم منطق کد را در modalExample می گذاریم. می توانیم حالت اولیه را با اجرای toggleModal به روز رسانی کنیم

با اجرای toggleModal پس از به روز رسانی حالت اولیه، خصوصیت visible را برای modal قرار می دهیم. این خصوصیت زمانی که حالت تغییر کند به روز رسانی می شود.
Onrequestclose برای دستگاه های اندروید مورد نیاز است.

App.js

modal_example.js

صفحه ی آغازین ما به این شکل خواهد بود :

Modal در React Native
اگر روی دکمه کلیک کنیم ، modal باز خواهد شد.

Modal در React Native

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :