معمول ترین المان در ری اکت نیتیو، المان View است. می توانید آن را معادل المان div در توسعه ی وب در نظر بگیرید.

موارد استفاده :
حال بیایید به چندین کاربرد آن نگاهی بیاندازیم:

  • زمانی که نیاز دارید المان ها را داخل container، بپوشانید ، می توانید از view به عنوان المان مولفه (container) استفاده کنید.
  • زمانی که المان های بیشتری را در المان والد به صورت تو در تو قرار دهید، هر دوی والد و فرزند می توانند view باشند و می تواند به هر تعداد که می خواهید فرزند داشته باشد.
  • وقتی می خواهید المان های مختلفی را استایل بدهید، می توانید آن ها را در view قرار دهید چرا که از خصوصیت style و flexbox پشتیبانی می کند .
  • View همچنین از رویداد های لمسی مصنوعی نیز پشتیبانی می کند که برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند.

قبلا از view در فصل های گذشته استفاده کردیم و تقریبا در تمامی فصل های آینده نیز از آن استفاده خواهیم کرد. می تواند فرض شود که view المان پیش فرض در react native می باشد. در مثال داده شده در زیر دو المان view و یک المان text را در هم جا می دهیم:

App.js

 

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :