در این مقاله آموزش نحوه ی استفاده از activity indicator در ری اکت نیتیو را نشان می دهیم.

مرحله ی اول: اپ

کامپوننت اپ برای وارد کردن و نشان دادن activityIndicator استفاده می شود.

App.js

مرحله ی ۲: activityIndicatorExample

خصوصیت animating یک عبارت بولی است که برای نشان دادن activityIndicator استفاده می شود. دومی ۶ ثانیه پس از آن که مولفه سوار شد(mount) ، بسته می شود که با استفاده از تابع ()closeActivityIndicator انجام می شود.

activity_indicator_example.js

وقتی اپ را اجرا می کنیم ، loader را روی صفحه می بینیم که بعد از شش ثانیه محو می شود.

استفاده از activity indicator در React Native

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :