هنگام انجام برنامه نویسی در هر زبان برنامه نویسی، برای ذخیره اطلاعات باید از انواع مختلفی از متغیرها استفاده کنید. متغیرها چیزی نیستند جز مکانهای ذخیره شده برای نگه داری مقادیر، این بدان معنی است که هنگام ایجاد یک متغیر فضای خاصی را در حافظه ذخیره می کنید.
ممکن است دوست داشته باشید اطلاعات مربوط به انواع مختلف داده مانند رشته، کاراکتر، کاراکتر گسترده، عدد صحیح، اعداد ممیزی، Boolean و غیره را ذخیره کنید. سیستم عامل حافظه را براساس نوع داده های یک متغیر اختصاص می دهد و تصمیم می گیرد که چه چیزی می تواند در حافظه نگه داری ذخیره شود.

انواع داده داخلی

سوئیفت انواع مختلفی از داده های داخلی و تعریف شده توسط کاربر را به برنامه نویس ارائه می دهد. انواع داده های اصلی زیر در هنگام اعلام متغیرها بیشتر رایج هستند:

 • Int یا UInt : از این برای اعداد کامل استفاده می شود. به طور خاص، می توانید از Int32، Int64 برای تعریف عدد صحیح وارد شده ۳۲ یا ۶۴ بیتی استفاده کنید، در حالی که UInt32 یا UInt64 برای تعریف متغیرهای عدد صحیح ۳۲ یا ۶۴ بیتی بدون علامت استفاده می شود. به عنوان مثال، ۴۲ و. -۲۳
 • Float : از این برای نشان دادن یک عدد ۳۲ بیتی ممیز دار و اعداد با نقاط اعشاری کوچکتر استفاده می شود. به عنوان مثال، ۳٫۱۴۱۵۹، ۰٫۱ و ۲۷۳٫۱۵۸
 • Double : از این برای نشان دادن یک عدد ممیز دار ۶۴ بیتی و هنگامی که مقادیر ممیز بسیار بزرگ باشند استفاده می شود. به عنوان مثال، ۳٫۱۴۱۵۹، ۰٫۱ و ۲۷۳٫۱۵۸
 • Bool : این یک مقدار Boolean صحیح یا غلط را نشان می دهد.
 • String : این مجموعه ای از کاراکتر های مرتب شده است. به عنوان مثال، Hello, World!
 • Character : این یک رشته حرف تک کاراکتری است. به عنوان مثال، “C”
 • Optional : این یک متغیر است که می تواند یک مقدار و یا غیره را در خود نگه دارد.
 • Tuples : این برای گروه بندی چندین مقدار در یک مقدار تکی مرکب استفاده می شود.

ما در اینجا چند نکته مهم مرتبط با انواع اعداد صحیح را ذکر کرده ایم:

 • در یک پلت فرم ۳۲ بیتی، Int به اندازه Int32 است.
 • در یک پلت فرم ۶۴ بیتی، Int به اندازه Int64 است.
 • در پلت فرم ۳۲ بیتی، UInt به اندازه UInt32 است.
 • در پلتفرم ۶۴ بیتی، UInt به اندازه UInt64 است.
 • Int8، Int16، Int32، Int64 را می توان برای نشان دادن فرم های ۸ بیتی، ۱۶ بیتی، ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی از عدد صحیح وارد شده استفاده کرد.
 • از UInt8، UInt16، UInt32 و UInt64 می توان برای نشان دادن فرم های ۸ بیت، ۱۶ بیت، ۳۲ بیت و ۶۴ بیت یک عدد صحیح بدون علامت استفاده کرد.

محدوده مقادیر

در جدول زیر نوع متغیر، میزان حافظه برای ذخیره مقدار و حداکثر و حداقل مقدار ذخیره شده در چنین نوع متغیرهایی نشان داده شده است.

نوع عرض بیت محدوده (حداکثر و حداقل)
Int8 ۱byte -۱۲۷ تا ۱۲۷
UInt8 ۱byte ۰ تا ۲۵۵
Int32 ۴bytes -۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
UInt32 ۴bytes ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵
Int64 ۸bytes -۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۸ تا ۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴۷۷۵۸۰۷
UInt64 ۸bytes ۰ تا ۱۸۴۴۶۷۴۴۰۷۳۷۰۹۵۵۱۶۱۵
Float ۴bytes ۱٫۲E-38 تا ۳٫۴E + 38 (رقم ~ ۶)
Double ۸bytes ۲٫۳E-308 تا ۱٫۷E + 308 (رقم ~ ۱۵)

 

نام مستعار

با استفاده از typalias می توانید یک نام جدید برای یک نوع موجود ایجاد کنید. در اینجا یک دستور ساده برای تعریف یک نوع جدید با استفاده از typalias آورده شده است.

به عنوان مثال، خط زیر به کامپایلر دستور می دهد که Feet نام دیگری برای Int است.

حال اعلامیه زیر کاملاً قانونی است و یک متغیر عدد صحیح به نام distance ایجاد می کند.

هنگامی که برنامه فوق را با استفاده از playground اجرا کنیم، نتیجه زیر را می گیریم.

ایمنی نوع داده

Swift 4 یک زبان ایمن نوشتاری است و به این معنی است که اگر بخشی از کد شما به یک رشته نیاز داشته باشد نمی توانید به اشتباه یک Int وارد کنید. از آنجا که Swift 4 یک نوع نوشتاری ایمن است، هنگام تهیه کد بررسی های نوع انجام شده و انواع ناسازگار به عنوان خطا علامت گذاری می شوند.

هنگامی که برنامه فوق را کامپایل می کنیم خطای زمان کامپایل زیر ایجاد می شود:

Type inference(نوع اینترفیس)

این نوع به یک کامپایلر اجازه می دهد هنگام تهیه کد شما، صرفاً با بررسی مقادیر ارائه شده، نوع یک عبارت خاص را بطور خودکار تایین کند. Swift 4 از این نوع برای بکار گیری نوع مناسب به شرح زیر استفاده می کند.

هنگامی که برنامه فوق را با استفاده از playground اجرا کنیم، نتیجه زیر را می گیریم.

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :