در این پست، یک انتخابگر (picker) با دو گزینه موجود ایجاد می کنیم.

مرحله ۱ : ایجاد فایل

در این جا پوشه ی app.js به عنوان کامپوننت نمایشی استفاده می شود.

App.js

مرحله ۲ : منطق (Logic)

This.state.user برای کنترل picker استفاده می شود. تابع updateUser وقتی که کاربر انتخاب شود فعال می شود.

PickerExample.js

خروجی:

Picker در فریم ورک React Native
اگر روی اسم کلیک کنید این سه گزینه را به شکل زیر به شما نمایش می دهد.

Picker در فریم ورک React Native
و می توانید یکی از آن ها را انتخاب کنید و خروجی به شکل زیر خواهد بود.

Picker در فریم ورک React Native

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :