Swift 4 همچنین نوع Tuples را معرفی کرده که برای گروه بندی چندین مقدار در یک مقدار ترکیبی واحد استفاده می شود. مقادیر موجود در یک tuple می توانند از هر نوع باشند و نیازی به نوع مشابه نیست.
به عنوان مثال (“Tutorials Point”, 123) یک tuple با دو مقدار است که یکی از نوع رشته و دیگری از نوع عدد صحیح بوده و یک دستور قانونی است.
(“ImplementationError = (501, “Not implemented خطایی است که هنگامی که چیزی بر روی سرور اجرا نشود دو مقدار کد خطا و توضیحات را نشان می دهد. می توانید از هر مقدار و هر تعداد داده های مختلف برای ایجاد tuples استفاده کنید. در اینجا نحوه اعلام Tuple آورده شده است.
در اینجا سینتکس اعلام Tuple آورده شده است:

می توانید با استفاده از شماره های فهرست که از ۰ شروع می شوند، به مقادیر tuple دسترسی پیدا کنید. در اینجا مثالی از دسترسی به مقادیر tuple آورده شده است.

می توانید در هنگام اعلام متغیرها و با استفاده از نام آن ها یک  tuple را نامگذاری کنید.

Tuples در نشان دادن مقادیر متعدد از یک تابع مفید هستند. برای مثال، یک برنامه وب ممکن است یک  tuple از نوع (“String”, Int) را برای مشخص کردن موفقیت آمیز بودن و یا نبودن بارگیری نشان دهد. با نشان دادن مقادیر مختلف در یک tuple می توانیم بسته به انواع مختلف آن tuple تصمیم گیری کنیم.

توجه:

Tuples برای مقادیر موقتی مفید هستند و برای داده های پیچیده مناسب نیستند.

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :