در این فصل، مولفه ی switch را طی چند مرحله توضیح می دهیم.

مرحله ی اول : ایجاد فایل
از مولفه ی HomeContainer برای قسمت منطقی استفاده می کنیم، اما باید مولفه ی نمایشی را ایجاد کنیم.
حال یک فایل جدید به نام SwitchExample.js ایجاد می کنیم.

مرحله ۲ : منطق
از state مقدار و توابعی برای تغییر وضعیت آیتم ها به مولفه ی SwitchExample می فرستیم .

App.js

مرحله سوم : نمایش
مولفه ی switch دو عدد props را دریافت می کند. پراپ onValueChange توابع toggle را پس از آن که کاربر سوئیچ را فشار دهد، فعال می سازد.
پراپ value به state مولفه ی HomeContainer پیوند خورده است.

switch_example.js

اگر سوییچ را فشار دهیم، استیت به روز رسانی می شود. می تواند مقادیر را در کنسول بررسی کنید.

خروجی:

مولفه ی switch در ری اکت نیتیو

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :