در این مقاله مولفه ی text در ری اکت نیتیو را توضیح خواهیم داد.
این مولفه یا همان کامپوننت می تواند تو در تو باشد و می تواند ویژگی های والد را به فرزند انتقال دهد که در بسیاری از موارد مورد استفاده است.
مثالی از بزرگ کردن اولین حرف ، استایل دهی کلمات یا بخش هایی از متن را نشان می دهیم.

مرحله اول : ایجاد فایل
فایلی با نام text_example.js ایجاد میکنیم.

مرحله دوم : در این مرحله فقط یک کانتینر (container) ساده ایجاد می کنیم.

App.js

مرحله سوم : text
در این مرحله ، از الگوی وراثت استفاده می کنیم. styles.text به تمام المان های text اعمال می شود. می توانید ببینید که چگونه بقیه ی ویژگی های استایل دهی را برای برخی از قسمت های متن قرار می دهیم. مهم است که بدانید که تمام المان های فرزند استایل هایی دارند که از والد به آن ها رسیده است.

text_example.js

خروجی زیر را دریافت می کنید:

کامپوننت Text در ری اکت نیتیو

 

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :