در این مقاله، نحوه ی ایجاد مولفه ی alert به صورت سفارشی شده را می آموزیم.

مرحله ی اول : App.js

مرحله ی دوم : alert_example.js

دکمه ای برای فعال کردن تابع showAlert ایجاد می کنیم :

خروجی :

کامپوننت Alert در ری اکت نیتیو (React Native - Alert)
وقتی دکمه را فشار دهید تصویر زیر را می‌بینید:

کامپوننت Alert در ری اکت نیتیو (React Native - Alert)

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :