کتابخانه jQurey شامل یک سوئیت کامل برای به کارگیری قابلیت های AJAX است. توابع و متدهای موجود در این کتابخانه شما را قادر می سازد تا داده ها را بدون اینکه صفحه رفرش شود، از سرور دریافت کنید. در ادامه این توابع را مورد بررسی قرار می دهیم.

شی jqXHR

این شی نوع برگشتی از ()ajax.$ است. به عبارتی نتیجه درخواست ajax را می توان در این شی جستجو کرد. این شی دارای خصوصیاتی است که مهمترین آنها به صورت زیر هستند:

  • readyState
  • status
  • statusText
  • responseXML and/or responseText
  • (setRequestHeader(name, value
  • ()getAllResponseHeaders
  • ()getResponseHeader
  • ()abort

پس از اجرای تابع ajax توابعی موسوم به callback اجرا خواهند شد که به شرح زیر هستند:

beforeSend : شی jqXHR را دریافت و پارامترهای map را ست می کند.
error : در زمان روی دادن خطا به ترتیب رجیستر شدن اجرا می شود. شی jqXHR و رشته ای شامل نوع خطا و در صورت وجود یک استثنا را برمی گرداند.
dataFilter : به محض دریافت اعلام وصول پاسخ اجرا می شود. داده برگشتی و نوع آن را دریافت و به success تحویل می دهد.
Success : اگر درخواست موفقیت آمیز باشد، اجرا می شود، این تایع داده برگشتی، کد و شی jqXHR را دریافت می کند.
complete : پس از پایان یافتن درخواست با هر وضعیتی اجرا می شود.

 

 

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :