برای کپی کردن یک متن ، ابتدا آن را انتخاب میکنیم و سپس با استفاده از یکی از روش های زیر آن را به حافظه موقت می سپاریم:

  • فشردن کلیدهای Ctrl+C
  • کلیک راست و سپس انتخاب گزینه copy

اکنون باید اشاره گر را در محلی که میخواهیم متن در آن قرار گیرد قرار دهیم، و سپس با استفاده از یکی از روش های زیر آنچه به حافظه موقت سپرده بودیم فراخوانی می کنیم:

  • فشردن کلیدهای Ctrl+V
  • کلیک راست و انتخاب گزینه paste
  • انتخاب گزینه paste از نوار ابزار که در تب home قرار دارد

کپی از یک متن در ورد (copy ، cut and paste)

کپی متن فقط مختص فایل جاری نیست و ما میتوانیم بین فایل های مختلف نیز بخشی از متن را از یکی به دیگری کپی کنیم. هنگامی که گزینه paste را انتخاب می کنیم، سه انتخاب برای فراخوانی داریم:

  • Keep source formatting : قالب بندی منبع را حفظ می کند
  • Merge formatting : قالب بندی را ادغام می کند
  • Keep text only : فقط متن را حفظ می کند

Paste special نیز به شما اجازه می دهد تا یک فراخوانی ویژه با حفظ خصوصیات مربوط به یک نرم افزار دیگر داشته باشید.

انتقال متن (cut و paste)

اگر بخواهیم به جای کپی کردن متن یا اطلاعات آنرا انتقال دهیم، در مرحله اول به جای انتخاب گزینه copy از میان گزینه های راست کلیک گزینه cut را انتخاب می کنیم. همچنین با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+x نیز این مورد را انتخاب می کنیم. با انتخاب گزینه cut انچه انتخاب شده است به حافظه موقت برده می شود ولی برخلاف حالت copy دیگر در محل منبع خود وجود نخواهد داشت تا در محل دلخواه آنرا فراخوانی(paste) کنیم.

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :