در این پست در مورد دو دستور مهم در ویرایش متون Word صحبت خواهیم کرد.

بازگشت به مرحله قبل از ویرایش (Undo)

در صورتی که بخواهیم فرمان قبلی یا چند فرمان قبلی خود را لغو کنیم، می توانیم از دستور Undo استفاده کنیم. برای استفاده از این فرمان در نوار ابزار دسترسی سریع بالا آیکون مخصوص قرار داده شده است. کلید میانبر Ctrl+Z هم بسیار شناخته شده است. Undo می تواند چندین دستور را به شکل منظم به عقب برگردد. تعیین تعداد این دفعات در تنظیمات برنامه انجام می شود.

اجرای مجدد دستور (Redo )

در صورتی که انجام کاری قابل تکرار باشد، با استفاده از دکمه Redo یا کلید میانبر Ctrl+Y می توانیم آنرا تکرار کنیم. اگر با Undo فعالیت های انجام شده را به عقب برده باشیم با Redo می توانیم دوباره آنها را بیاوریم.

دستورات Undo و Redo در ورد

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :