قبل از پرداختن به نحوه ذخیره فایل Power Point ، بهتر است ابتدا فرمت های رایج را بررسی کنید. مشاهده بهتر در زمانی اتفاق می افتد که در تنظیمات نمایش فایلهای ویندوز  Show Hidden Files فعال باشد.

PPTX : این فرمت رایجترین و بهترین فرمت ذخیره سازی فایلهای PowerPoint است که میتوان فایل را با حجم کم و سرعت فراخوانی زیاد ذخیره نمود.
PPTM : این فرمت برای ذخیره سازی فایل هایی است که دارای Macro هستند.
PPT : برای نسخه های قبل از نسخه سال ۲۰۰۷ مناسب است.
PDF : این فرمت فایل را به صورت غیر قابل تغییر در می آورد و قابل اجرا با PowerPoint نیست فایده این فرمت این است که فایل شما به صورتی که آن را ایجاد کرده اید ذخیره میشود.
XPS : این فرمت عملکردی مشابه PDF دارد که توسط مایکروسافت ارائه شده است.
POTX : برای ذخیره فایل به عنوان یک Template استفاده میشود.
POT : برای ذخیره فایل به عنوان یک Template به گونهای که در نسخه های گذشته نرم افزار نیز قابل اجرا باشد.
PPSX : برای ذخیره سند به صورت یک اسلایدشو استفاده میشود. از این روش پرکاربرد برای زمانی استفاده میشود که بخواهید فایل شما بعد از کلیک به صورت مستقیم اجرا شود و به نمای برنامه طراحی نرود و این عمل بیشتر در زمان هایی انجام میگیرد که کاربران کار خود را به اتمام رسانده اند و میخواهند آن را برای ارائه ببرند و یا این که میخواهند از کار خود برای چندین ارائه متفاوت خروجی بگیرند.

image_pdfدانلود فایل pdf این مقاله
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :