گوگل و همکاری توسعه دهندگان اندروید

گوگل و همکاری توسعه دهندگان اندروید

آیا شما بر روی کتابخانه ای کار می کنید که توسط توسعه دهندگان اندروید مورد استفاده قرار بگیرد و یا کسی را در این حوزه می شناسید؟ گوگل به طور فعال به دنبال این توسعه دهندگان است تا به آن ها و کارهایشان که برای شخصی سازی در...