ساخت و ایجاد پوشه در node.js

ساخت و ایجاد پوشه در node.js

در مقاله قبلی در مورد کار با فایل و عملیات انجام شده بر روی فایل ها با شما سخن گفتیم. در پست امروز در مورد دایرکتوری(پوشه) و چگونگی ساخت خواندن و حذف پوشه صحبت خواهیم کرد. ساخت پوشه در زیر نحوه و سینتکس ایجاد پوشه آورده شده...