تغییر ظاهری فید اینستاگرام، اعتراض کاربران این شبکه اجتماعی را به دنبال داشت

تغییر ظاهری فید اینستاگرام، اعتراض کاربران این شبکه اجتماعی را به دنبال داشت

اینستاگرام بی سر و صدا شروع به آزمایش یک حالت افقی برای برخی از کاربران کرده است، یک تغییر بزرگ از تجربه کاربر در پیمایش عمودی که از زمان شروع برنامه، رایج بوده است. این شرکت قبلا این ویژگی را در اکتبر در بخش Explore برنامه...